An der Paischtvakanz haten mir nees vill flott Aktivitéiten. Leider ass den Beetebuerger Park weinst Donnerwiedergefoor ausgefall, mee dofir hun mir awer matt denen 40 Kanner flott Spiller an der Hal gemach.
Mettwochs waren mir matt enger Ekipp um Tchoukballturneier (organiseiert vun Hesper Beweegt Sech) vertrueden. Eis Kanner hun super gespillt an duerch 2 knapp Matcher Hallewfinal verpasst.

Duerch den groussen Succès vun der Reitaktiviteit hun mir och des Vakanz esou eng Aktiviteit gemach. Esou haten dei Kanner dei Ouschtren netmei mattgoen konnten, deskeier Chance dabei ze sin.
Donneschdes Mettes sin mir Velo fueren gangen. Ugefangen am Verkeiersgard um Krounebierg, duerch den Mierscher Park an Velospiste bis ob Lentgen ob Spillplatz an zereck, sin mir ingesamt 12 km gefuer.

Freides moies sin mir matt denen klengen Kanner an den Mierscher Park gangen, och hei haten mir Pesch mam Wieder, sou dass mir dei eng oder aner Schauer erwescht hun.

Mettes beim Geocaching haten mir dunn awer e bessen mei Chance. Ob der Sich nom Minion-Schatz hun mir eis missen matt Hellef vun GPS’en een Wee duerch den Besch sichen, mir hunn missten Rätselen leisen an Aufgaben machen.