Skip to main content

Tariffer

D’Cotisatioun ass gülteg fir e ganzt Schouljoer. Domatt kann een sech an mei wei engem Kuer unmellen.

KANNER DEI ZU MIERSCH AN DER SCHOUL SIN:

80€ / Joer fir d’Aschreiwung vun 1 Kand
120€ / Joer fir d’Aschreiwung vun 2 Kanner
150€ / Joer fir d’Aschreiwung vun 3 Kanner
170€ / Joer fir d’Aschreiwung vun 4 Kanner

KANNER DEI NET ZU MIERSCH AN DER SCHOUL SIN:

120€ / Joer fir d’Aschreiwung vun 1 Kand
180€ / Joer fir d’Aschreiwung vun 2 Kanner
220€ / Joer fir d’Aschreiwung vun 3 Kanner
250€ / Joer fir d’Aschreiwung vun 4 Kanner

Aschreiwung no der Fuesvakanz

50€ pro Kand

Cotisatioun

D’Aschreiwung ass gelteg soubal d’Cotisatioun ob den Konto vun « FIT KANNER MIERSCH a.s.b.l .» iwwerwisen gouf :
LU12 0030 8732 0949 0000 (BGLLLULL)
Beim Virement w.e.g. uginn:
“Cotisatioun FIT KANNER MIERSCH + Referenznummer + den Numm vum Tuteur”.