Fit Kanner Miersch feier 10 Joer!

  • news

Kommt lanscht a verbrengt matt der ganzer Famill e sportleche Nomëtteg!
Ab 14:00 Auer kennen Grouss a Kleng zesummen verschidden sportlech Atelieren ausprobéieren! Jiddereen ass Wëllkomm!
Um 16:00 Auer weisen d'Kanner aus dem Danzen an aus dem Turnen e klengen Spectacle.
Um 16:15 Auer géifen mir Iech Alleguer ob e Patt invitéieren!

10 Joer FKM

Copyright Fit Kanner Miersch

Web Design by media4all.lu