Skip to main content

10 Joer Fit Kanner Miersch!

  • news
10 Joer Fit Kanner Miersch! Fit Kanner Miersch a fêté son 10e anniversaire! Nous remercions tout un chacun qui été présent. Un grand merci au Club de Tennis de Table Reckange/Mersch, aux parents...

Continue reading

Mir haalen eis Doheem fit!

  • news
Mir halen eis Doheem fit! Mir hun eise Kanner eng Challenge gestallt, an sie hun fleisseg mattgemach an eis Fotoen gescheckt! Hei e klengen Ableck! Merci jidferengem deen mattgemach huet! Pyramiden Pyramiden...

Continue reading

Fit Kanner Miersch feier 10 Joer!

  • news
Kommt lanscht a verbrengt matt der ganzer Famill e sportleche Nomëtteg!Ab 14:00 Auer kennen Grouss a Kleng zesummen verschidden sportlech Atelieren ausprobéieren! Jiddereen ass Wëllkomm!Um 16:00 Auer...

Continue reading